Lễ ăn hỏi trọn gói

Ăn hỏi trọn gói

Giới thiệu về Lễ Ăn Hỏi   Lễ ăn hỏi còn được gọi là lễ đính hôn là một nghi thức trong phong tục hôn nhân truyền thống của người Việt. Đây là sự thông báo chính thức về việc hứa gả giữa hai họ. Đây là giai đoạn quan trọng trong quan hệ hôn nhân: cô…

Details